Tylko u nas możesz przenieść się w fascynujący świat starożytnego Egiptu.
W stylizowanym pomieszczeniu poczuć atmosferę egipskich świątyń. Poddać się oddziaływaniu energii piramidy wybudowanej zgodnie z zaleceniami piramidologów.

Liczne eksperymenty i badania potwierdziły, ze przebywanie w piramidzie może służyć do:
  • ogólnego wzmocnienia organizmu,
  • usprawnienia pracy mózgu i układu krwionośnego,
  • przyśpieszenia procesów rekonwalescencji,
  • pozbywania się stresów,
  • usuwania bólów kręgosłupa, głowy, reumatyzmu,
  • przyśpieszenia gojenia się ran i okaleczeń,
  • zwalczania bezsenności,
  • usuwania stanów zapalnych,
  • regulacji pracy organizmu. Większość badaczy podkreśla, że piramidy regulują w organizmie tylko to, co w nim działa nieprawidłowo.
Oddziaływanie piramidy w znakomity sposób wspomaga klasyczna terapię medyczną i jej leki, nie jest jednak środkiem zastępczym. Stosując energię piramidy korzystamy z uzdrawiającego potencjału przyrody, darmowej energii występującej wokół nas.

Piramida wyrównuje bilans energetyczny w organizmie człowieka. Uzupełniane są braki energetyczne oraz odprowadzany jest nadmiar energii powodujący zbytnie pobudzenie.

Najlepsze wchłanianie energii następuje gdy osoba przebywająca w piramidzie jest zrelaksowana. Osoba korzystająca z piramidy powinna mieć luźne ubranie. Zalecane jest wyjęcie z kieszeni przedmiotów metalowych, zdjęcie zegarka i biżuterii. Czas przebywania w piramidzie jest sprawą indywidualną jednak powinien trwać od 15 do 30 minut.